ที่แสนสิริ เราเชื่อเสมอว่าทุกคนในองค์กร คือ คนในครอบครัวเดียวกัน ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน

ต่างคนต่างมีหน้าที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้บ้านหลังนี้เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

เมื่อโลกเปลี่ยน เราจึงต้องเปลี่ยน พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงวันนี้เรามี 5 กล่องของขวัญชิ้นสำคัญที่เป็น Way of Working ของพวกเราชาวแสนสิริ กับ 5 ตัวตน

ที่จะพาทุกคนเดินหน้าสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับองค์กรCustomer Centric “รู้จัก รู้ใจ และเข้าใจลูกค้า”

รู้ใจ ใส่ใจ เข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และพัฒนาเพื่อมอบบริการสิ่งที่ดีที่สุด ให้ลูกค้าประทับใจ

เหมือนส่วนของหน้าบ้านที่ไว้สำหรับต้อนรับแขกผู้มาเยือน เราในฐานะเจ้าบ้านจึงต้องรู้ในความต้องการของลูกค้าก่อน

แล้วบริการให้ตรงจุด ใช้ใจในการทำงาน ใจที่มาจากหัวใจบริการ ไม่ใช่จากบทบาทหน้าที่ และทำให้ดีเกินความคาดหมายChallenge the Ordinary “ท้าทายสิ่งเดิมๆ ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตลอดเวลา”

กล้าคิด กล้าทำ สิ่งใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง และเผชิญทุกการเปลี่ยนแปลง

เปรียบได้ดั่งมุมรับแขกของบ้านที่ต้องเจอกับผู้คนใหม่ๆ เรื่องราวใหม่ๆ ในทุกวัน

ดังนั้นเราชาวแสนสิริจึงต้องรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน กล้าคิด กล้าทำ และใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงในชิ้นงาน

เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาGoal Synergy “มองทุกความสำเร็จ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน”

ใช้ความรู้ ความสามารถของทุกคนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันขององค์กร

เหมือนกับห้องทำงาน ที่เป็นพื้นที่ไว้สำหรับฝึกฝน พัฒนาทักษะด้านต่างๆ

ทุกคนในครอบครัวต้องมองเป้าหมายใหญ่ให้เห็นเป็นภาพเดียวกัน

จากนั้น ดึงศักยภาพที่มีผสานพลังร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงาน และเดินไปสู่ความสำเร็จในทิศทางเดียวกันResult Oriented “คิดมุมใหม่ ให้ผลลัพธ์มาก่อน”

เปลี่ยนวิธีคิด บิดวิธีการ คิดถึงผลลัพธ์ก่อน แล้วหาแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น

ดั่งห้องครัว พื้นที่สำหรับทดลองสูตรใหม่ เพื่อค้นหาแนวทางสรรสร้างวิธีการใหม่

ดังนั้น ชาวแสนสิริจึงต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิด บิดมุมมอง คิดมุมใหม่หาวิธีการใหม่ๆ

ได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจในเวลาที่ดีกว่าเดิม เพื่อเสิร์ฟผลงานที่อุดมไปด้วยคุณภาพให้แก่ลูกค้า และแขกผู้มาเยือน
Integrity “ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ต่อตนเองและองค์กร”

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มองประโยชน์ของทีมและองค์กรมาก่อนเสมอ

เหมือน Private Zone พื้นที่ส่วนบุคคลที่ไว้แสดงตัวตนอย่างเต็มที่

ให้ได้คิด ได้สร้างสรรค์ อย่างซื่อสัตย์และซื่อตรง มองผลประโยชน์ของทีม และองค์กรมาก่อนเสมอ

เพื่อให้พวกเราเดินหน้า เติบโต และประสบความสำเร็จไปพร้อมกันนี่คือ 5 ตัวตนของพวกเราที่จะเป็น way of working

รวมพลังชาวแสนสิริร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จไปด้วยกันแล้วคุณพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเอง และก้าวไปพร้อมกันกับเรา แล้วหรือยัง?