TH | EN
หน้าหลัก > สวัสดิการประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์สวัสดิการ

 สิทธิประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ แสนสิริมุ่งมั่นพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิต และศักยภาพของพนักงาน
เพื่อเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จร่วมกัน
 
สิทธิประโยชน์ที่เราจะมอบให้
 1. การขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 – 12%
 3. ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม
 4. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
 5. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน ไม่มีดอกเบี้ย
 6. ตรวจสุขภาพประจำปี
 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 8. Fitness และบ้านพักตากอากาศพนักงาน
 9. ชุดยูนิฟอร์มตามตำแหน่งงาน
 10. พัฒนาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED