TH | EN
หน้าหลัก > ค้นหางาน > รายละเอียดตำแหน่งงานประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์รายละเอียดตำแหน่งงาน
วิศวกรระบบอาคาร
รายละเอียดของงาน :
  • รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค
  • ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำอาคารสำนักงาน และงาน PM
คุณสมบัติ :
  1. วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีใบ กว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. มีประสบการณ์ทำงานด้านช่างอาคารสำนักงานอย่างน้อย 3 ปี
  3. หากมีประสบการณ์ดูแลอาคารประเภทเขียว/อนุรักษ์พลังงานมาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและภาษาอังกฤษได้ดี
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
  
กลับไปหน้าค้นหาตำแหน่งงาน


ส่งอีเมล์หาเพื่อน
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ที่รับ :
ชื่อผู้ส่ง :
ชื่อผู้รับ :
  

 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED