TH | EN
หน้าหลัก > ค้นหางาน > รายละเอียดตำแหน่งงานประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์รายละเอียดตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์-โอนกรรมสิทธิ์
รายละเอียดของงาน :
  • ดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานบริการลูกค้างานด้านงานสนับสนุนงานขายเกี่ยวกับการทำสัญญา ติดตามค่างวด การโอนกรรมสิทธิ์ให้ลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
คุณสมบัติ :
  1. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา หากจบสาขาภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี  ด้านงานบริการลูกค้า หรืองานลูกค้าสัมพันธ์
  3. บุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์และมีใจรักงานบริการ
  4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  5. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
  
กลับไปหน้าค้นหาตำแหน่งงาน


ส่งอีเมล์หาเพื่อน
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ที่รับ :
ชื่อผู้ส่ง :
ชื่อผู้รับ :
  

 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED