TH | EN
หน้าหลัก > ค้นหางาน > รายละเอียดตำแหน่งงานประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์รายละเอียดตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย - ประจำโครงการ (กรุงเทพฯ)
รายละเอียดของงาน :
  • รับผิดชอบดูแลงานเอกสารเพื่อประกอบการขายโครงการที่อยู่อาศัย
  • ประสานงานและบริการลูกค้าเพื่อช่วยให้งานขายสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
  • จัดทำรายงานสรุปต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้าหรือการขายเพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ :
  1. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  2. ประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี  ด้านการติดต่อประสานงานและงานเอกสาร
  3. มีความคล่องตัวในการเดินทาง
  4. สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
  5. บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว และมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
  
กลับไปหน้าค้นหาตำแหน่งงาน


ส่งอีเมล์หาเพื่อน
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ที่รับ :
ชื่อผู้ส่ง :
ชื่อผู้รับ :
  

 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED