TH | EN
หน้าหลัก > ค้นหางาน > รายละเอียดตำแหน่งงานประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์รายละเอียดตำแหน่งงาน
นักวิจัย
รายละเอียดของงาน :
  • ศึกษา เก็บข้อมูล ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลแนวโน้มทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • ดำเนินการวิจัย และปฏิบัติตามแผนงานเพื่อให้ลุล่วง
คุณสมบัติ :
  1. ปริญญาตรีขึ้นไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์วิจัยตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 1 ปี
  3. มีทักษะด้านการประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ดี
  4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ SPSS, MS Office ได้ดี
สถานที่ทำงาน : อาคารสิริภิญโญ พญาไท
  
กลับไปหน้าค้นหาตำแหน่งงาน


ส่งอีเมล์หาเพื่อน
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ที่รับ :
ชื่อผู้ส่ง :
ชื่อผู้รับ :
  

 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED