TH | EN
หน้าหลัก > ค้นหางาน > รายละเอียดตำแหน่งงานประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์รายละเอียดตำแหน่งงาน
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์
รายละเอียดของงาน :
  • รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านการสรรหาว่าจ้างพนักงาน งานสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์  สามารถวิเคราะห์ เสนอแนะ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ :
  1. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์  กฎหมาย  บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  3. มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน
  4. รักงานบริการ  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และการแก้ปัญหา
  5. ใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ - พญาไท
  
กลับไปหน้าค้นหาตำแหน่งงาน


ส่งอีเมล์หาเพื่อน
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ที่รับ :
ชื่อผู้ส่ง :
ชื่อผู้รับ :
  

 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED