TH | EN
หน้าหลัก > ค้นหางาน > Job Position Detailsประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์รายละเอียดตำแหน่งงาน
ผู้จัดการส่วนการตลาด (สื่อสาร)
รายละเอียดของงาน :
  • ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและบริษัทโฆษณา เพื่อที่จะพัฒนาแคมเปญด้านการสื่อสารการตลาดที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดและสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับมูลค่าของแบรนด์ได้
  • ดูแลบริษัทโฆษณาและหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อที่จะพัฒนาแคมเปญด้านการตลาดที่มีศักยภาพ ทั้งในส่วนของผลงานเชิงธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน
  • เสริมสร้างการเข้าถึงและการรับรู้แบรนด์ของลูกค้า ทั้งในส่วนของการสื่อสารและการตลาด
  • พัฒนาแผนงานและควบคุมงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญด้านการตลาด ให้ได้มาซึ่งการรับรู้แบรนด์ที่มีประสิทธิผลมากที่สุด
คุณสมบัติ :
  1. ปริญญาโท สาขา การตลาด หรือบริหารธุรกิจ
  2. มีประสบการณ์การตลาดสื่อสารอย่างน้อย 3 ปี
  3. ประสบการณ์ในบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ Creative/AccountManagement หรือ Strategic Planner
  4. สามารถสร้าง input หรือดำเนินการที่นำไปสู่ทิศทางของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่
  
กลับไปหน้าค้นหาตำแหน่งงาน


ส่งอีเมล์หาเพื่อน
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ที่รับ :
ชื่อผู้ส่ง :
ชื่อผู้รับ :
  

 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED