TH | EN
หน้าหลัก > ค้นหางาน > รายละเอียดตำแหน่งงานประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์รายละเอียดตำแหน่งงาน
Call center Officer
รายละเอียดของงาน :
  • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานบริการลูกค้างานสื่อสารบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ในทางสร้างสรรค์สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ เพื่อให้ลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
คุณสมบัติ :
  1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (หากจบสาขาภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  2. อายุ 24-32 ปี
  3. มีประสบการณ์ตรงด้านงาน Call Center, Telesales หรือ งานบริการลูกค้า 1 ปี ขึ้นไป
  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
  6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ - พญาไท
  
กลับไปหน้าค้นหาตำแหน่งงาน


ส่งอีเมล์หาเพื่อน
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ที่รับ :
ชื่อผู้ส่ง :
ชื่อผู้รับ :
  

 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED