TH | EN
หน้าหลัก > ค้นหางาน > รายละเอียดตำแหน่งงานประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์รายละเอียดตำแหน่งงาน
Cook Helper
รายละเอียดของงาน :
  • เป็นผู้ช่วย Cook  ในการปรุงอาหารตามสูตรอาหาร หรือตำราอาหารที่ได้กำหนดไว้ตามมาตราฐานของโรงแรม
  • เบิกวัตถุดิบจากสโตร์ตามที่ต้องการ และจัดเตรียมวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหารตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดูแลรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุดิบหรืออาหารไม่ให้มีการสูญเสียหรือรั่วไหล
  • ดูแลความสะอาดในครัว และสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ สะอาด และ ถูกสุขลักษณะ
คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง
  • วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
  • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปรุงอาหารเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้านการปรุงอาหารอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
สถานที่ทำงาน : โรงแรมเอสเคป เขาใหญ่
  
กลับไปหน้าค้นหาตำแหน่งงาน


ส่งอีเมล์หาเพื่อน
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ที่รับ :
ชื่อผู้ส่ง :
ชื่อผู้รับ :
  

 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED