TH | EN
หน้าหลัก > ค้นหางาน > รายละเอียดตำแหน่งงานประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์รายละเอียดตำแหน่งงาน
ผู้จัดการโรงแรม
รายละเอียดของงาน : ควบคุมและประสานงานกับหัวหน้าแผนกต่างๆ  เพื่อบริหารงานของโรงแรมร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างความมั่นใจให้มาตราฐานโรงแรม ห้องพัก ห้องอาหาร และการบริการอื่นๆ เป็นไปตามมาตราฐานของโรงแรมที่ได้ตั้งไว้
คุณสมบัติ :
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการโรงแรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานโรงแรม 5-10 ปี
  4. มีทักษะการบริหารจัดการ มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  5. สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมกดดันได้ดี
  6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
  8. ปฏิบัติงานประจำ Escape Khao Yai Hotel
สถานที่ทำงาน : นครราชสีมา
  
กลับไปหน้าค้นหาตำแหน่งงาน


ส่งอีเมล์หาเพื่อน
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ที่รับ :
ชื่อผู้ส่ง :
ชื่อผู้รับ :
  

 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED