TH | EN
หน้าหลัก > ค้นหางาน > รายละเอียดตำแหน่งงานประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์รายละเอียดตำแหน่งงาน
เว็บโปรแกรมเมอร์
รายละเอียดของงาน : ดูแลจัดการและตรวจการทำงานของ website (เป็นWebmaster) - เขียนโปรแกรมต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข website อย่างต่อเนื่อง - เป็น Project Manager เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนา website - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม.net ,ASP.net , VB.net อย่างน้อย 3-5 ปี มีความรู้ SQL Command สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานได้ดี มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่
  
กลับไปหน้าค้นหาตำแหน่งงาน


ส่งอีเมล์หาเพื่อน
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ที่รับ :
ชื่อผู้ส่ง :
ชื่อผู้รับ :
  

 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED