TH | EN
หน้าหลัก > ค้นหางาน > รายละเอียดตำแหน่งงานประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์รายละเอียดตำแหน่งงาน
วิศวกรซ่อมบำรุง(ปฏิบัติงานที่โรงงาน PCF คลอง 10 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)
รายละเอียดของงาน : 1.ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 2.ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรตามขั้นตอน และวิธีการที่ถูกต้องเพื่อลด Breakdown Time ของเครื่องจักร 3.ดำเนินการจัดทำระบบ Spare Part Inventory ของเครื่องจักรเพื่อให้เพียงพอ และทันต่อการใช้งาน 4.ควบคุมการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการทำงานต่างๆ ภายในแผนก
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย อายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป 2.จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Electronic 3.มีความรู้ด้านเครื่องมือด้านการอ่านแบบด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และมีความรู้เรื่องขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรเป็นอย่างดี 4.มีความรู้ทางด้านโปรแกรม PLC (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 5.สามารถเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรได้ 6.ทำงานเป็นกะได้
สถานที่ทำงาน : โรงงาน Precast คลอง 10 ลำลูกกา ปทุมธานี
  
กลับไปหน้าค้นหาตำแหน่งงาน


ส่งอีเมล์หาเพื่อน
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ที่รับ :
ชื่อผู้ส่ง :
ชื่อผู้รับ :
  

 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED