TH | EN
หน้าหลัก > ค้นหางาน > รายละเอียดตำแหน่งงานประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์รายละเอียดตำแหน่งงาน
วิศวกรฝ่ายผลิต
รายละเอียดของงาน : 1.จัดทำแผนการผลิตประจำวันและแจกจ่ายให้กับผู้ควบคุมงาน 2.ควบคุมและปรับปรุงการผลิตให้ได้คุณภาพและตรงตามมาตรฐาน ตลอดจนเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 3.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 4.ตรวจสอบและรายงานสภาพความปลอดภัยในที่ทำงาน 5.ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในโรงงานอย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย อายุ 25-30 ปี 2.วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยา/ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.ประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี
สถานที่ทำงาน : โรงงาน Precast คลอง 10 ลำลูกกา ปทุมธานี
  
กลับไปหน้าค้นหาตำแหน่งงาน


ส่งอีเมล์หาเพื่อน
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ที่รับ :
ชื่อผู้ส่ง :
ชื่อผู้รับ :
  

 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED