TH | EN
หน้าหลัก > ค้นหางาน > รายละเอียดตำแหน่งงานประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์รายละเอียดตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ –อาคารสำนักงาน
รายละเอียดของงาน : 1.ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยอาคาร 2.ดูแลลูกค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยของอาคาร 3.ดูแลด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎกระทรวงฯ 4.ดูแลการประสบอันตรายจากการทำงาน เช่น อันตรายจากไฟฟ้า การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บวัสดุ สารเคมี 5.จัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆด้านความปลอดภัย 6.ประสานงานการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร 7.รายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย 8.รายงานอุบัติเหตุ และการรงณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย
คุณสมบัติ : จบป.ตรีสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย / เทคโนโลยีความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ มากกว่า1ปี ขึ้นไป มีความรู้เกียวกับกฎหมายความปลอดภัยพื้นฐาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกียวข้อง สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ / จตุจักร
  
กลับไปหน้าค้นหาตำแหน่งงาน


ส่งอีเมล์หาเพื่อน
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ที่รับ :
ชื่อผู้ส่ง :
ชื่อผู้รับ :
  

 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED