TH | EN
หน้าหลัก > ค้นหางาน > รายละเอียดตำแหน่งงานประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์รายละเอียดตำแหน่งงาน
QA Section Manager (ปฏิบัติงานโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ คลอง 10 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)
รายละเอียดของงาน : 1.ควบคุมกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 2.กำหนดมาตรและขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพของการดำเนินงานในโรงงานให้ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด 3.จัดทำและรวบรวมเอกสารด้านคุณภาพ วางแผน ตรวจประเมินภายใน 4.ตรวจสอบระบบการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและนโยบายคุณภาพของบริษัท 5.วางแผนและร่วมการตรวจประเมินภายในหน่วยงาน รวมท้้งให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ตรวจประเมินภายนอก 6.จัดทำรายงานผลการทดสอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพและรวบรวมเพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 2.จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 3.มีประสบการณ์ในด้าน QA โรงงาน(พิจารณาเป็นพิเศษ) 4.ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี 5.ผ่านงานด้านงานก่อสร้างและงานบริหารระบบคุณภาพ
สถานที่ทำงาน : โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
  
กลับไปหน้าค้นหาตำแหน่งงาน


ส่งอีเมล์หาเพื่อน
อีเมล์ผู้ส่ง :
อีเมล์ที่รับ :
ชื่อผู้ส่ง :
ชื่อผู้รับ :
  

 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED