TH | EN
หน้าหลัก > ค้นหางานประเภทงาน
สถานที่
ปฎิบัติงาน
 

เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เลขที่บัตรประชาชน /
หนังสือเดินทางอีเมล์ตำแหน่งงาน จำนวน (อัตรา) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่พัฒนางานบริการ 1 กรุงเทพฯ
ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ - เพื่อเช่า (พัทยา) 1 Pattaya
เจ้าหน้าที่การขาย - ประจำโครงการ (เชียงใหม่) 1 เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่การขาย - ประจำโครงการ (พัทยา) 1 พัทยา
เจ้าหน้าที่การขาย - ประจำโครงการ (กรุงเทพฯ) 3 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย - ประจำโครงการ (กรุงเทพฯ) 2 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย - ประจำโครงการ (ต่างจังหวัด) 5 ชะอำ-หัวหิน,ภูเก็ต,เชียงใหม่,เขาใหญ่,ขอนแก่น,พัทยา,ระยอง,ชลบุรี
ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ - สาขาภูเก็ต 5 ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย - ประจำโครงการ (สุราษฎร์ธานี,หาดใหญ่,ภูเก็ต) 5 สุราษฎร์ธานี,หาดใหญ่,ภูเก็ต
ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์อาวุโส - สาขาภูเก็ต 1 ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่การขาย - ประจำโครงการ (สุราษฎร์ธานี,หาดใหญ่,ภูเก็ต) 5 สุราษฎร์ธานี,หาดใหญ่,ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่การขาย - ประจำโครงการ (เชียงใหม่,เชียงราย) 2 เชียงใหม่,เชียงราย
เจ้าหน้าที่การขาย - ประจำโครงการ (ชะอำ,หัวหิน) 2 หัวหิน,ชะอำ
หัวหน้าแผนกขาย - ประจำโครงการ 3 กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย– ประจำโครงการ 2 กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

 

COPYRIGHT 2012 SANSIRI PLC ALL RIGHTS RESERVED