'บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)'
เจ้าหน้าที่การขาย - ประจำโครงการ (บริหารการขายและการตลาด)

จำนวน 1 ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ดูแลการขายคอนโดมิเนียม
  • คุณสมบัติ
  • ดูแลการขายคอนโดมิเนียม
  • สถานที่ปฏิบัติงาน
  • ในเขตกทม.และปริมณฑล
  • รายละเอียดผู้ติดต่อ
  • วีรวรรณ
  • โทร.
  • 080-045-0893
  • E-mail : weerawan@sansiri.com