'บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)'
ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย - เพื่อขาย

จำนวน 2 ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ดูแลการขายคอนโดมิเนียมมือสอง
  • คุณสมบัติ
  • ดูแลการขายคอนโดมิเนียมมือสอง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน
  • ในเขตกทม.และปริมณฑล
  • รายละเอียดผู้ติดต่อ
  • วีรวรรณ
  • โทร.
  • 080-045-0893
  • E-mail : weerawan@sansiri.com