'บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)'
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายที่อยู่อาศัย - เพื่อเช่า

จำนวน 7 ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ดูแลการขายคอนโดมิเนียม ยอดขาย(เช่า) ของลูกทีม
  • คุณสมบัติ
  • ดูแลการขายคอนโดมิเนียม ยอดขาย(เช่า) ของลูกทีม
  • สถานที่ปฏิบัติงาน
  • ในเขตกทม.และปริมณฑล
  • รายละเอียดผู้ติดต่อ
  • วีรวรรณ
  • โทร.
  • 080-045-0893
  • E-mail : weerawan@sansiri.com