'บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)'
Digital Project Manager

จำนวน 1 ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์กลยุทธ์ รูปแบบ website จากความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำมาพัฒนาระบบ
 • วางแผนการนำเสนอข้อมูล ให้กับผู้เข้าชม Website
 • ควบคุมแผนงานการผลิต Website ตามเวลาที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและนอกองค์กร
 • วิเคราะห์ปัญหา การ Error ที่เกิดจากระบบ / ปรับระบบตาม Requirement
 • รายงานผู้เข้าชม Website ด้วยเครื่องมือสถิติต่างๆ
 • คุณสมบัติ
 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี
 • มีความสนใจในด้าน Digital &Technology trend
 • มีความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการทำงานและการพัฒนาระบบโดย .NET environment, PHP, Multi device layout และการ track ข้อมูลต่างๆ
 • หากมีความรู้และประสบการณ์เพื่อ support การขายสำหรับลูกค้าต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เข้าใจเรื่อง การติดตั้ง Google Analytics, Google Tagmanager จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ในเขตกทม.และปริมณฑล
 • รายละเอียดผู้ติดต่อ
 • Arunrach
 • โทร.
 • 080-808-0771
 • E-mail : arunrach@sansiri.com