'บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)'
Social Media and Content Marketing

จำนวน 1 ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนและร่วมกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ทั้ง social media และ content marketing
 • เขียนและจัดทำ content สำหรับ social media ในรูปแบบต่างๆทั้งด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การลงทุน ไลฟ์สไตล์ ใน owned media และ paid media เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของบริษัท สำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 • ดูแลและตรวจสอบ Artwork
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น เว็บไซต์ และเอเจนซี่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแคมเปญ
 • สรุปผล และจัดทำรายงานแคมเปญ เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์
 • คุณสมบัติ
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี แต่เน้นด้านการตลาด, การสื่อสาร, ด้านภาษา หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน digital marketing อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการริเริ่มและจัดทำ media plan , แคมเปญ social media และ Influencer relations
 • มีประสบการณ์ในการบริหาร facebook page หรือ social media อื่นๆ เช่น instagram, Twitter จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้าน SEO , Google Analytics
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ในเขตกทม.และปริมณฑล
 • รายละเอียดผู้ติดต่อ
 • Arunrach
 • โทร.
 • 080-808-0771
 • E-mail : arunrach@sansiri.com