'บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)'
ประเภทงาน
ตำแหน่งงานใหม่จำนวนอัตราสถานที่ปฏิบัติงาน
Digital Marketing Team Leader1ในเขตกทม.และปริมณฑล สมัคร
Social Media and Content Marketing1ในเขตกทม.และปริมณฑล สมัคร
UI/UX Designer1ในเขตกทม.และปริมณฑล สมัคร
Digital Project Manager1ในเขตกทม.และปริมณฑล สมัคร
Influencer Relations Specialist1ในเขตกทม.และปริมณฑล สมัคร