ประเภทงาน
ตำแหน่งงานใหม่จำนวนอัตราสถานที่ปฏิบัติงานวันที่ประกาศ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายที่อยู่อาศัย - เพื่อเช่า7ในเขตกทม.และปริมณฑล8 กุมภาพันธ์ 2561 สมัคร
ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย - เพื่อเช่า2ในเขตกทม.และปริมณฑล8 กุมภาพันธ์ 2561 สมัคร
ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย - เพื่อขาย2ในเขตกทม.และปริมณฑล8 กุมภาพันธ์ 2561 สมัคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย1ในเขตกทม.และปริมณฑล8 กุมภาพันธ์ 2561 สมัคร
เจ้าหน้าที่การขาย - ประจำโครงการ (บริหารการขายและการตลาด)1ในเขตกทม.และปริมณฑล8 กุมภาพันธ์ 2561 สมัคร