'บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)'
สวัสดิการ
Health Care
 • ตรวจสุขภาพประจำปี เลือกโรงพยาบาลใดก็ได้
 • ฟิตเนส
 • ค่าทันตกรรม ปีละ 3,000 บาท
 • กระเช้าเยี่ยมไข้ / กระเช้าเยี่ยมบุตร
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่ารักษาพยาบาล ด้านสุขภาพจิต
Safety & Security Life
 • ประกันชีวิต และอุบัติเหตุกลุ่ม
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน กรณีครอบครัวเสียชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯสมทบให้พนักงานสูงสุด 12 %
Financial Support
 • ส่วนลดอสังหา ฯ ของแสนสิริ สูงสุด 10 %
 • เงินกู้ฉุกเฉิน อัตราสูงสุด 3 เท่าของเงินเดือนและผ่อน 0% นาน 3 ปี
 • ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร รร.สาธิตพัฒนาสูงสุด 50%
Happiness & Relaxation
 • Family Trip & Happy Family Deal จัดทริป และส่วนลดพิเศษให้พนักงาน และครอบครัว
 • Sansiri Holiday House จองได้ไม่จำกัดจำนวน